Mijn creaties

Er is niets wat voorgoed verdwijnt als je de herinnering bewaard.

"Wees als de zon achter de wolken om degene die lijden warmte te geven".

Ik ben Joke van Polen uit Deventer, geboren in 1962.

Dit zijn toch al weer wat jaren waarin ik allerlei levenservaring heb mogen opdoen.

Het moeilijkste vind ik “verlies”. Het verlies van vriendschap, het verliezen van mijn lieve poezen. Het achterlaten van een fijne woonplek. Los komen van mijn ouders die na elkaar overleden. Die fijne trui niet meer aankunnen omdat hij nu echt is versleten.

U en ik kennen de verschillende gradaties en vormen van verlies en bij al die variaties komen na een proces van rouw die helende krachten om de hoek kijken.

Ik heb veel troost gekregen van de mensen om mij heen en ik heb veel gehaald uit mijn spirituele, creatieve kant en de liefde voor muziek.

Ik wil een uitdaging aangaan;

die bijzondere emotie “liefde” wil ik tastbaar te maken in een symboliek.

Ik ben opzoek gegaan naar bijzondere urn creaties. Ik heb een aantal objecten, urnen en sierraden voor u bijeengebracht in deze webwinkel, urnen en objecten waarvan ik denk dat ik daar mensen weer blij mee kan maken.

Maak vrijblijvend een afspraak met mij dan kunnen wij samen brainstormen om zo tot een persoonlijke ontwerp te komen.

Ik vertrouw op mijn eigen creativiteit en ik heb hier in Deventer en omstreken kunstenaars om mij heen verzameld die prachtige kunst kunnen maken.

En wat ik niet in huis heb ga ik voor je zoeken.

"Maak niet te grote sprongen met kleine stappen ga je ook vooruit".

De wijsheden die ik bij de artikelen heb neergezet komen van een zeer bijzondere vriendin Greetje uit Deventer, zij is 90 jaren jong en nog steeds vol energie!


My creations

There is nothing that disappears forever if you keep the memory.

"Be like the sun behind the clouds to give heat to those who suffer".

I am Joke from Deventer, born in 1962.

These are already years again in which I have gained all kinds of life experience.

I find the hardest "loss". The loss of friendship, the loss of my sweet cats. Leaving a nice place to live. Separate from my parents who died after each other. That fine sweater can not handle it anymore because it is really worn out.

You and I know the different gradations and forms of loss and all these variations come after a process of mourning that sees healing powers around the corner.

I received a lot of consolation from the people around me and I got a lot out of my spiritual, creative side and the love of music.

I want to take on a challenge;

I want to make that special emotion "love" tangible in a symbolism.

I went looking for special urn creations. I have collected a number of objects, urns and jewelery for you in this webshop, urns and objects that I think I can make people happy about.

Make an appointment with me without obligation, then we can brainstorm together to come to a personal design.

I trust my own creativity and I have gathered artists around me in Deventer and surroundings who can make beautiful art.

And what I do not have in house, I will search for you.


"Do not make too big jumps with small steps you go forward".

The wisdom that I have put on articles comes from a very special friend Greetje from Deventer, she is 90 years young and still full of live!


Lapilli

Lapilli

250,00 €

Row

Row

250,00 €

Shine

Shine

250,00 €

Triple

Triple

250,00 €

Turmalina

Turmalina

250,00 €

Whave

Whave

250,00 €

Ziricote

Ziricote

250,00 €